August 14, 2020
ทำไมเว็บไซต์จึงต้องการ Webmaster

ทำไมเว็บไซต์จึงต้องการ Webmaster

หลายๆ ครั้งที่พี่ยุ้ยมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบและมักจะถามพี่ยุ้ยว่า… “เว็บไซต์จำเป็นต้องมีเว็บมาสเตอร์ด้วยหรอ”