November 24, 2022

สนับสนุนจุดแข็ง ไม่ใช่ไปเน้นที่ จุดอ่อน – ข้อคิดจากการดูหนัง

วันก่อนยุ้ยดูหนังเกี่ยวกับการฝึกน้องหมา บีเกิ้ลให้เป็น K-9 พระเอกต้องเจอหลากหลายอุปสรรคจนท้อ เรื่องนี้นำข้อคิดมาใช้ได้จริงกับชีวิตเราเลย รวมถึงธุรกิจและการตลาด
September 12, 2022

Customer Journey – Touchpoint ลูกค้าอยู่ตรงไหน?

เปรียบเทียบ Customer Journey ให้ดูค่ะว่า “การตลาดดิจิทัลแบบเก่า กับ แบบใหม่" ในยุคค้าขายออนไลน์นี้ ผู้คนเค้าตัดสินใจซื้อจากตรงไหน
September 11, 2022

เริ่มต้นธุรกิจด้วย Design Thinking แบบที่ Startup ใช้

โลกธุรกิจและการตลาดของเราตอนนี้ ที่เปลี่ยนยุค ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ ออฟไลน์ ไป ออนไลน์ แต่เปลี่ยนไปถึงวิถีของ business