April 6, 2015

“Content is King” นี่จริงไหมนะ

จั่วหัวเรื่องแบบนี้อาจจะดูสวนกระแสนิโหน่ย แต่อยากให้อ่านจนจบนะคะ หากอยากรู้ว่าใคร คือ The King ที่แท้จริง